Wat is Lachgas?

Lachgas is een zoetgeurend en zoet smakend gas en de werkzame stof is di-stikstofmonoxide (N2O). Het is meestal verkrijgbaar in lachgaspatronen (voor bijvoorbeeld slagroomspuiten) of in grote cilinders. Het gas wordt in de ballon gespoten. Je ademt in en uit in de ballon.

Lachgas wordt als narcosemiddel gebruikt in het ziekenhuis of als kortdurende pijnstiller door tandartsen en in ambulances. Dat type lachgas is van medische kwaliteit en gemengd met zuurstof. Daarnaast wordt lachgas ook gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten.

Lachgas in ballonnen valt (nu nog) onder de Warenwet, maar er is een wetgeving in de maak om recreatief gebruik te verbieden.

Lachgas bestellen?

06 51632184
 

Effecten

Het gas wordt door middel van een slagroomspuit of een cilinder in de ballon gespoten. Je ademt in en uit in de ballon. Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte, sterke roes. 

De effecten treden vrijwel meteen op: het geeft een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, het lijkt een beetje op dronkenschap. Er wordt minder pijn gevoeld en de spieren ontspannen. Wat je hoort, ziet en voelt lijkt in elkaar over te lopen. Soms hoor je een gonzend geluid. En krijg je het gevoel helemaal weg te zakken. Soms krijg je lachbuien. Het effect houdt een aantal minuten aan.

Geestelijk

 • Dromerige roes die een beetje lijkt op dronkenschap
 • Vervorming van de werkelijkheid in beeld en geluid
 • Blij gevoel
 • Angst of onrust
 • Gebruikers kunnen lacherig worden

Het effect wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door dingen als de verwachting, ervaring met lachgas, ziektegeschiedenis en de omgeving waarin het wordt gebruikt. De effecten kunnen dus per persoon verschillen.

Als je meer dan een paar keer uit een ballon inhaleert dan krijg je minder zuurstof binnen. Dit is vergelijkbaar met lang adem inhouden. Dit geeft ook een bepaald geestelijk effect maar heeft dus niks te maken met de werking van lachgas.

Hoe gebruik ik lachgas veilig?

 • Ga altijd zitten of liggen als je lachgas gebruikt.
 • Zorg dat je handen leeg zijn. Rook je? Maak dan je sigaret uit.
 • Gebruik altijd een ballon en nooit rechtstreeks uit een slagroomspuit of tank. Daarmee voorkom je bevriezing van   lippen, mond of longen, maar ook overdosering. 
 • Gebruik per ballon 1 patroon.
 • Adem eerst wat lucht in, neem dan lachgas uit de ballon. Haal niet achter elkaar de hele ballon leeg, neem pauzes.
 • Stop als je hoofdpijn krijgt of misselijk wordt.
 • Stop direct met gebruik bij klachten als tintelingen of een verdoofd gevoel in ledematen.
 • Combineer niet met alcohol, GHB of andere verdovende middelen, dit versterkt het verdovende effect van lachgas en verhoogt de risico’s.
 • Gebruik geen lachgas als je zwanger bent of wilt worden.
 • De na-effecten kunnen lang aanhouden, neem daarom geen deel aan het verkeer. Niet tijdens, maar ook niet in de uren na gebruik.

Lachgas bestellen?

06 51632184